Εισαγωγή

 

Γραφείο

 

Έργα

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Πολιτιστικό Κέντρο στη Σητεία

Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Δ.Σ. Ζωγράφου

Αίθουσα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στο Σούλι

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος ECOWEEK 2011 Workshop

Up.Re.Info Centre ECOWEEK 2011 Workshop

Ενυδρείο στον Φαληρικό Όρμο

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

Επικοινωνία

 

english    ελληνικά

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

Θέση: Φάληρο, Αττική
Έτος: 2013
Στάδιο: Ολοκληρωμένο
Δόμηση: 11.500 τ.μ.

Η μελέτη είχε δυο βασικούς στόχους: Ο πρώτος αφορούσε στο να εντοπιστεί η βέλτιστη περιοχή του πάρκου, στην οποία θα μπορούσε να ανεγερθεί το ενυδρείο, ενώ ο δεύτερος στην επίτευξη της αρμονικής ένταξης ενός τόσο μεγάλου κτηρίου στο μεσογειακό φυσικό περιβάλλον.

Τελικά, ως περιοχή πιθανής ανέγερσης του έργου επιλέχθηκε η βορειοδυτική πλευρά του πάρκου, αφενός μεν, διότι σύμφωνα με τις μελέτες δεν έχει προβλεφθεί άλλη κτηριακή εγκατάσταση ή παρέμβαση στο εν λόγω σημείο, αφετέρου δε, διότι η τοπογραφία του λόφου που βρίσκεται εκεί, βοηθά στην υπογειοποίηση ενός μεγάλου μέρους του έργου. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση του κτηρίου στο σημείο αυτό του δίνει τη δυνατότητα να είναι εμφανές από την πλευρά της πόλης, ενώ από τη θάλασσα ή το πάρκο κανείς να μην ενοχλείται από τον όγκο και τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του καναλιού στη δυτική πλευρά της περιοχής αναβαθμίζει το σημείο αυτό δίνοντας μια αίσθηση εγγύτητας της θάλασσας με την τοπογραφία του πάρκου.

Η αρχιτεκτονική πρόταση συνίσταται από ένα κτήριο, του οποίου η κάτοψη έχει το σχήμα ενός ορθογώνιου τριγώνου. Η πλευρά που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα αυτού του τριγώνου είναι στραμμένη βορειοδυτικά προς το κανάλι των εκβολών του Κηφισού και αποτελεί και τη μοναδική όψη του κτηρίου. Η κατασκευή της αποτελείται από ένα σύστημα υαλοπινάκων με έγχρωμα γυάλινα σκίαστρα τα οποία μειώνουν την έντονη δυτική ακτινοβολία στο εσωτερικό του κτηρίου προσφέροντας ένα όμορφο παιχνίδι χρωμάτων που μεταλλάσσεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Οι άλλες δυο πλευρές, κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, βρίσκονται μέσα στο έδαφος και μόνο το ανώτερο τμήμα τους είναι εμφανές, ακολουθώντας πάντα τις φυσικές κλίσεις του εδάφους. Στην τοιχοποιία αυτή στηρίζεται μια μεταλλική κατασκευή με ξύλινο δάπεδο που ενώνει το κτήριο με την κορυφή του λόφου δημιουργώντας ένα διάδρομο που χρησιμοποιείται για περίπατο και την απόλαυση της θέας.

Το κτήριο αποτελείται από έναν ισόγειο και δύο υπόγειους ορόφους και η επιφάνειά του ανέρχεται στα 11.500μ2. Ανάλογα με τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και τα οικονομοτεχνικά στοιχεία που θα καθορίσουν τις λειτουργικές ανάγκες του έργου 4.000-5.000μ2 αποτελούν τους επισκέψιμους από το κοινό χώρους. Η υπόλοιπη επιφάνεια αποτελείται από δεξαμενές (6.000-8.000μ3), χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (2.000-2.600μ2), βοηθητικούς χώρους και γραφεία (1.000μ2), καθώς και εμπορικές χρήσεις (350μ2). Σύμφωνα με τις δύο από τις τέσσερεις εκδοχές διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, στην οροφή του κτηρίου δημιουργείται μία δεξαμενή περίπου 1.000μ3 εφαπτόμενη με το λόφο, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και ως εκθεσιακός χώρος συνεισφέροντας στην έκταση των δεξαμενών και των χώρων για το κοινό.

Ο υπόσκαφος σχεδιασμός του έργου του προσδίδει εξαιρετική ενεργειακή συμπεριφορά, αφού το υπέδαφος προσφέρει την απαραίτητη θερμομόνωση στο μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου. Η μοναδική όψη του κτηρίου με τα γυάλινα σκίαστρα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες εσοχές στο δάπεδο του ισογείου, επιτρέπει στο φυσικό φως να εισέλθει και στα δύο υπόγεια επίπεδα, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για τεχνητό φωτισμό. Επιπλέον, η τοποθέτηση φωτοσωλήνων σε επιλεγμένες θέσεις της οροφής μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Παράλληλα, η ανάγκη διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας στις δεξαμενές σε συνδυασμό με τη φυσική μόνωση που προσφέρει η γη μπορεί να ελαττώσει τις ανάγκες κλιματισμού στο ελάχιστο, αυξάνοντας όμως τις απαιτήσεις εξαερισμού. Για το λόγο αυτό, στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα στο λόφο χρησιμοποιούν τον εφελκυσμό που δημιουργείται από τη διαφορά θερμοκρασίας ώστε να ενισχύσουν το φυσικό εξαερισμό του κτηρίου.

Το έργο, παρά το μέγεθός του, αποτελεί μια διακριτική και ήπια παρέμβαση στο φυσικό τοπίο της περιοχής. Ο υπόσκαφος σχεδιασμός του σε συνδυασμό με ευφυείς βιοκλιματικές τεχνικές συνεισφέρουν τα μέγιστα στη μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης. Η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο θα δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη που μπορούν να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του πάρκου, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει ζωή σε ένα σημείο που μοιάζει αποκομμένο από τις υπόλοιπες λειτουργίες του χώρου.

Copyright © 2006-2014 Zerefos Tessas Architects, All Rights Reserved.

 

www.000webhost.com